Niektoré fakty k trati L Racing 10. Rally Rožňava

Organizátor prvého podujatia Majstrovstiev Slovenska v rally 2017, súťaže L Racing 10. Rally Rožňava, už dávnejšie zverejnil trať súťaže, avšak prinášame k nej ešte zopár informácií.

Okrem RS1 Rožňava, ktorá je mestskou okruhovou rýchlostnou skúškou, sa všetky ostatné rýchlostné skúšky uskutočnia na štátnych cestách III. triedy v okresoch Rožňava, Spišská Nová Ves a Gelnica. Tieto rýchlostné skúšky prechádzajú výlučne lesmi, neprechádzajú cez žiadnu obec. Kvalita asfaltu na RS Poloma a na RS Hnilčík je veľmi dobrá, nenachádza sa tam ani posypový materiál po zime. RS Uhorná je na „uskákanom“ asfalte, cesta sa v zime neudržiavala, napriek tomu je na nej veľmi veľa piesku.

Trať RS sa pokúsime popísať trošku netradične. Posádky sa pri absolvovaní tejto rally budú cítiť ako na húsenkovej dráhe. Veď posúďte sami. RS Rožňava sa nachádza na rovine v nadmorskej výške 295 - 300 m. No v sobotu 1.4. ráno začne jazda ako na tobogáne. Štart rýchlostnej skúšky Poloma je v nadmorskej výške 451 m. Po absolvovaní 10 km sa posádky dostanú do nadmorskej výšky 915 m, po čom nasleduje zjazd do cieľa, ktorý je vo výške 690 m. To znamená na štyroch kilometroch je klesanie o 225 m. Štart RS Hnilec je v nadmorskej výške 670 m a po približne 6,50 km posádky dosiahnu najvyšší bod trate a predpokladáme aj celého seriálu MSR vo výške 1027 m. Po dosiahnutí tejto výšky nasleduje klesanie k cieľu RS, ktorý je vo výške 690 m. Pekných 337 m klesania na vzdialenosť približne 5 km. Štart RS Úhorná je v nadmorskej výške 713 m. Približne v strede rýchlostnej skúšky budú posádky vo výške 890 m nad morom. Klesanie do cieľa je tiež zaujímavé – na úroveň cieľa vo výške 399 m je to 491 m. Pre zaujímavosť sme spočítali, tak ako to robia horolezci alebo skialpinisti, že počas celej rally posádky vystúpajú bez 40 m spolu 2 500 m. No a klesanie predstavuje spolu hodnotu 2 591 m.

Myslíme si, že dosť bolo čísel. Čo ale budú tieto čísla znamenať na súťaži. Výkon dnešných súťažných vozidiel je dostatočný na prekonanie stúpania. Iné je to s klesaním. Určite bude významné, do akej miery budú posádkam „mäknúť“ brzdy. V nevýhode budú ťažšie vozidlá triedy 3. Rozhodujúce bude, ako sa s touto situáciou vysporiadajú jazdci. Odpoveď na tieto otázky budeme vedieť v sobotu 1.4.2017 po 15:30 hod. po dojazde posádok do cieľa L Racing 10. Rally Rožňava.

Peter Szczeczina
Auto Klub Košice