Akreditácia

  

Informácie pre média
Organizátor súťaže zverejnil akreditačné pravidlá a akreditačný formulár. Nájdete ich v prílohe článku.

Upozornenie:
- prosíme všetkých záujemcov o akreditáciu, aby si pozorne vopred prečítali akreditačné pravidlá! 
- uzávierka akreditácii je 28. marca 2017, požiadať o akreditáciu v tlačovom stredisku súťaže už nebude možné.