Dôležité informácie pre médiá pred začiatkom novej rally sezóny

Slovenský šampionát v rally otvorí v tomto roku L Racing 10. Rally Rožňava. Súťažné posádky si na prelome marca a apríla užijú obľúbený mestský okruh i tradičné lesné rýchlostné skúšky. Radi by sme na túto súťaž pozvali aj všetkých zástupcov médií.

Počet dní do štartu L Racing 10. Rally Rožňava sa kráti a spoločne s tým sa kráti aj počet dní do uzávierky príjmu akreditácií zástupcov médií. Akreditačné pravidlá prešli počas zimy drobnými, ale dôležitými úpravami, na ktoré by sme chceli upozorniť. Zároveň by sme chceli pripomenúť niektoré body, na ktoré občas akreditovaní novinári a fotografi zabúdajú.

Každý novinár, ktorý má záujem o akreditáciu na súťažiach Majstrovstiev Slovenska v rally, musí do uzávierky príjmu akreditácií zaslať na adresu uvedenú  vo formulári, vo všetkých bodoch vypísanú, žiadosť o akreditáciu. V žiadosti uvedie okrem svojich údajov aj údaje redakcie, ktorá jeho príspevky o danej súťaži zverejní. Všetky takéto príspevky musia byť verejne dostupné, t.j. nie je možné získať akreditáciu na interné publikácie súťažiacich či na vlastné použitie. Za redakciu sa nepovažuje ani stránka či profil na sociálnej sieti. Akreditačný formulár nemusia zasielať jedine držitelia celoročných akreditácií SAMŠ. Tí sú však povinní do termínu uzávierky príjmu žiadostí nahlásiť svoju účasť na podujatí, inak im akreditácia nebude udelená. Akreditácia nebude udelená ani nikomu ďalšiemu, kto sa bude chcieť registrovať dodatočne na podujatí.

Po akceptácii žiadosti o akreditáciu sa musí každý žiadateľ zaregistrovať v tlačovom stredisku, kde svojím podpisom potvrdí, že porozumel akreditačným pravidlám a bude ich dodržiavať. Akreditácia TV/Foto je podmienená povinnosťou prevzatia a nosenia vesty s označením TV/Foto (za finančnú zálohu). Vestu musí mať každý novinár oblečenú! Každý žiadateľ o akreditáciu musí mať minimálne 18 rokov a svoju akreditáciu nesmie nikomu darovať ani požičať. Akreditácia je z bezpečnostných dôvodov neprenosná na inú osobu! Zistenie takejto skutočnosti bude mať za následok okamžité odobratie označenia press.

Zabudnúť netreba ani na svoje povinnosti po súťaži. Internetové portály sú povinné v tlačových správach zverejniť oficiálne logo súťaže. Fotografi sú povinní zaslať na emailovú adresu organizátora minimálne 10 fotiek v rozlíšení použiteľnom na zverejnenie v tlačových správach a fotoalbume zo súťaže. Videoštúdia musia po dohode s organizátorom do svojich videí zakomponovať logo organizátora a logá hlavných partnerov Majstrovstiev Slovenska a po súťaži dodať organizátorovi 4 ks DVD z tejto súťaže.

Uzávierka žiadostí o akreditáciu na L Racing 10. Rally Rožňava je stanovená na 28. marca 2017. Ešte raz upozorňujeme, že po tomto termíne nebude prijatá žiadna ďalšia žiadosť o akreditáciu. Akreditačné pravidlá a formulár nájdete na internetovej stránke organizátora roznava.rallye.sk.

Zdenka Tamášová
Tlačový tajomník L Racing 10. Rally Rožňava