Uzávierky ciest

Pri príležitosti konania L RACING 10. RALLY ROŽŇAVA budú uzavreté nasledovné cesty:

A) 31. marec 2017, piatok:
RS Rožňava:  17:00 - 20:30
obecné cesty v meste Rožňava – ulice Jarná, Letná, Janka Kráľa, Cyrila a Metóda, Námestie 1.mája, Lipová, Kósu – Schoppera, Štítnická, Zlatá a Hviezdoslavova

Ulica Jána Pavla II bude uzavretá súvisle v dňoch 31.03 – 01.04.


B) 01. apríl 2017, sobota:
RS Poloma:     07:45 – 10:30, 11:30 – 16:15
cesta II/533 v úseku 7 km od konca obce Gemerská Poloma (odbočka na kameňolom) po začiatok obce Hnilec

RS Hnilec:          08:00 - 10:40,  11:30 - 14:15
cesta II/533 od konca obce Hnilec po križovatku s cestou II/546 nad obcou Hnilčík

RS Uhorná:    09:15 - 15:30
cesta II/549 v úseku koniec  obce Úhorná po začiatok obce Krásnohorské Podhradie


Spracoval :
JUDr. Peter Szczeczina